LMH

LMH
De term ‘homodiscriminatie vormt een verbijzondering van het begrip discriminatie en heeft alleen betrekking op homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuele mannen en vrouwen. Als het gaat om slachtoffers van homodiscriminatie worden daar vaak ook transgender personen toe gerekend. Juridisch gezien valt discriminatie van deze groep echter onder discriminatie op grond van geslacht.

donderdag 27 november 2014

Landelijk Meldpunt Homodiscriminatie is gestopt

Het Landelijk Meldpunt Homodiscriminatie heeft haar meldpunt en Facebookpagina gesloten.

Inmiddels is Roze in Blauw actief door het hele land en kunnen melders terecht bij Natuurlijk Samen.

Wij bedanken iedereen voor het vertrouwen en wensen iedereen het allerbeste!